Odvykání

BICOM OPTIMA A ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

Počítačová metoda odvykání kouření je prováděna pomocí přístroje BICOM optima. Jedná se o nejmodernější přístroj, který pracuje na bázi elektromagnetického působení (tzv. biorezonance). Toto zařízení splňuje veškeré normy pro provoz a je s úspěchem využívané při odvykání kouření již v mnoha evropských státech.
Biorezonanční metoda působí rychle a účinně. Je však velmi důležité, abyste s kouřeným chtěli skončit právě vy. Společenské návyky neumí řešit žádná odvykací metoda zaměřená na odstranění závislosti na nikotinu.

JAK PROBÍHÁ ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

Biorezonanční přístroj BICOM optima dokáže z nedopalku cigarety načíst elektromagnetický frekvenční vzorek nikotinu a dehtu. Přístroj tento vzorek zrcadlově obrátí a bezbolestně ho vyšle do těla prostřednictvím elektrod. Dochází tak k uvolnění nikotinu z receptorů chuti a eliminuje se tzv. nikotinový hlad.
K odstranění závislosti na cigaretách využívám navíc 6 min. program, který pomáhá k odblokování na psychické úrovni. Využili jsme tímto poznatků a zkušeností s biorezonancí předního českého odborníka MUDr. Josefa Pekárka a zvýšili účinnost následného programu na odvykání kouření.
Tato metoda potlačuje fyzickou závislost (abstinenční příznaky). Zároveň dochází k eliminaci vlivu pasivního kouření (pasivní kouření a s tím spojené vdechování cigaretového kouře nevyvolává chuť na cigaretu). Úspěšnost této metody je v průměru 80%. Jediná terapie zajistí účinný efekt. Pouze u menšího počtu klientů je potřeba terapii zopakovat, v tomto případě je terapie ZDARMA!

KRÁTKODOBÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PO BIOREZONANČNÍ TERAPII

Ačkoliv antinikotinový zákrok nemá vedlejší účinky na organismus, v důsledku ukončení přísunu nikotinu do těla se mohou krátkodobě dostavit některé z následujících reakcí:

 • sucho v ústech
 • slabá kovová chuť v ústech
 • mírná podrážděnost, nervozita a nesoustředěnost
 • únava
 • poruchy spánku
 • mírná ospalost
 • zvýšené pocení
 • mírná bolest hlavy

Tyto reakce jsou pouze krátkodobé a zcela zmizí nejpozději do 2 týdnů od provedení zákroku.

PŘÍPRAVA NA TERAPII ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

 • Před zákrokem nedoporučujeme kouření jakkoliv omezovat.
 • Na vlastní odvykací kúru si sebou vezměte poslední nedopalek cigarety a 4 hod před odvykací kúrou nepijte kávu ani jiné kofeinové nápoje.
 • Celý proces odvykání kouření trvá 30 min. Je naprosto bezbolestný a bez vedlejších účinků. Může se mu podrobit každý kuřák bez ohledu na množství vykouřených cigaret.
 • Chuť na nikotin mizí ihned nebo do několika hodin po zákroku. Nutnost kouření se druhý den ráno většinou nedostavuje.
 • I přes velmi vysokou účinnost této metody je třeba následně podpořit úspěšnost svojí sebekázní a odpovědností. Biorezonance neodstraní motorické návyky a sociální zlozvyky (např. káva + cigareta), které si kuřák vypěstoval v průběhu kouření.

Následná doporučení

 • odstranit zbylé cigarety z dosahu
 • odstranit popelníky, zapalovače
 • na místa, kde jste nejvíce kouřili, umístit žvýkačky, oříšky a jiné
 • vypít 2-3 litry nealkoholických nápojů denně (výrazně zvýšit přísun tekutin do těla, tím dochází k vylučování toxických látek z těla)
 • nezkoušet účinky antinikotinové metody se zapálenou cigaretou (i ta vede postupně zpět k návyku)

Pokud jste se rozhodli antinikotinovou metodu podstoupit, je důležité se předem telefonicky objednat, kontaktní údaje naleznete v sekci KONTAKTY.

SOUHRN

Biorezonanční metoda je bezbolestná a nemá negativní účinky na organismus. Tělo není nikdy vystaveno jakémukoliv druhu proudu.
Při zákrocích vedených proti nikotinovým závislostem je úspěšnost až 80%. K účinnému efektu zpravidla stačí jediná terapie, u menšího počtu klientů je potřeba terapii zopakovat podruhé, v tomto případě je terapie ZDARMA!
Berte prosím biorezonanční metodu jako způsob pomoci v zanechání kouření, který potlačí fyzickou závislost na cigaretách, nikoli psychické návyky.
Toto je stejné jako na úvodní stránce – tak bych to tady vymazala a neopakovala znovu.

UPOZORNĚNÍ!

Biorezonanční metoda se nedoporučuje:

 • těhotným ženám
 • osobám s aplikovaným kardiostimulátorem
 • epileptikům, schizofrenikům
 • diabetikům aplikující si inzulin