Konzultace

Konzultace

BICOM KONZULTACE

Konzultace BICOM je založena na komplexním přístupu k odhalování příčin neuspokojivého zdravotního stavu. Konzultace slouží k tomu, aby terapeut zjistil problémy pacienta. Zeptá se ho na všechny souvislosti, které by mohly vyvolávat potíže. Diagnostikují se základní ukazatele a to, jaký orgán je zatížen, typ zatížení např. bakterie, viry, těžké kovy, plísně, kvasinky, chemické zatížení, degenerace, porucha vylučování, paraziti. Zda se jedná o akutní zatížení nebo dlouhodobou zátěž.  Pomocí této metody dostaneme pak poměrně přesný obrázek aktuálního stavu těla včetně dlouhodobých blokád a patogenů.

Testy s digitálními substancemi. K dispozici máme i vzorky velkého množství frekvenčních odchylek od stavu zdravého organismu. Jsou to charakteristické frekvenční vzorky pro různé známé choroby, substance, nebo patogeny. Pomocí nich lze úspěšně harmonizovat všechny orgány, meridiánové dráhy a odchylky od základního zdravého stavu organismu. Test reakce na potraviny.  Pokud má pacient diagnostikovány alergie na potraviny, které běžně konzumuje, může si s úspěchem vyblokovat jejich negativní působení na svůj organismus.

VYHODNOCENÍ TESTŮ

Testy mohou být složité, a příčina problémů nemusí být přímo v organismu, ale i v působení okolí, ve kterém se pohybujeme. Často se odhalí i psychosomatické příčiny jako stres, strach a jiné příčiny.

VLASTNÍ KONZULTACE

Podle aktuálnosti nebo chronického typu zátěže je stanovena vhodná konzultace k harmonizaci a regeneraci jednotlivých orgánů a na vyvedení patogenů z organizmu. Rovněž je stanovena doplňková konzultace změnou životních podmínek a úpravou vztahů v rodině.

V případě negativní reakce na různé potraviny je doporučeno jejich omezení.

Unikátnost BICOMU spočívá ve využití zpětné vazby z vlastních frekvenčních vzorků pacienta. To činí konzultaci pro každého pacienta absolutně individuální. Dokonce je jiná koknzultace pro stejného pacienta v různých časech, neboť mezitím nutně prodělal určitý vývoj. Proto pacientovy vzorky jsou používány vždy pouze aktuální.

DOPORUČENÍ PO KONZULTACI:

• pít zvýšené množství tekutin
• 24 hod po konzultaci nepít alkohol a kávu

Protože programy mohou být zaměřené i na psychické blokády, stává se, že pacient po terapii cítí duševní úlevu, nebo naopak může krátkodobě pociťovat nepříjemné pocity jak fyziologicky tak i duchovně, což je projevem regenerace organizmu. Tento stav samovolně odezní do několika hodin nebo dní.

Stáhněte si