Ceník

Ceník poskytovaných terapií

Dospělí Děti
Biorezonanční analýza + biorezonanční terapie (1,5 – 2 hod.), včetně čipu 1500,- Kč 1200,- Kč  
Následná biorezonanční terapie (do 1,5 hod.) 1200,- Kč 1000,- Kč  
Příplatek za čip nebo kapky nebo olej s aplikovanými frekvencemi 100,- Kč 100,- Kč  
Biorezonanční odvykání kouření a podpora při odvykání kouření

(druhé sezení do 30 dnů od terapie zdarma)

1500,- Kč  
Biorezonanční odvykání závislosti na alkoholu, lécích, návykových látkách aj.

(druhé sezení do 30 dnů od terapie zdarma)

1500,- Kč  
Biorezonanční ošetření Bachovými květovými esencemi

+ individuální kapky

400,- Kč 400,- Kč  
Vytvoření individuálních kapek dle domluvy (1x10ml) 100,- Kč 100,- Kč  
Sezení je možné po domluvě absolvovat i během víkendů. V takovém případě se však aktuální cena navyšuje o 20%.